Een PDF is de 'output' van een OER Write document. Er zijn twee type PDF's, namelijk:

  1. Standaard PDF; document met en zonder watermerk;
  2. Gemarkeerd PDF, document met gemarkeerde lijnen om teksten heen, die door schrijvers bewerkt mogen worden.

Klik hier voor meer informatie over standaard PDF's.


Een gemarkeerde PDF kan gecreëerd worden op verschillende manieren:

  1. In het document, zoals hieronder is weergegeven
  2. Bij het overzicht van documenten, zie plaatje 2.
  3. Bij opleidingen --> Documenten, zie plaatje 3. 


Markering

Een gemarkeerde PDF heeft als doel de teksten te markeren die door schrijvers op documentniveau worden aangepast. Zie plaatje 5 voor een voorbeeld PDF met markering.

Hierdoor wordt direct inzichtelijk welke teksten zijn aangepast door de schrijver op documentniveau en op templateniveau.

Een gemarkeerde PDF heeft altijd 'concept' als watermerk op de pagina's staan. 


Lay-out

De lay-out van de PDF wordt automatisch geregeld door OER Write. Zie plaatje 5 voor een voobeeld PDF met markering.