PDF

Exporteren naar PDF
Een OER Write document kan worden geëxporteerd  naar PDF. Standaard PDF; een document met en zonder watermerk. Gemarkeerd PDF, een document met gemarkeer...
Mon, 21 Sep, 2020 at 8:41 AM
(ENG) Export to PDF
An OER Write document can be exported to PDF. Standard PDF; a document with and without a watermark. Annotated PDF; a document with marked lines aroun...
Thu, 31 Mar, 2022 at 1:32 PM
Gemarkeerde PDF
Een PDF is de 'output' van een OER Write document. Er zijn twee type PDF's, namelijk: Standaard PDF; document met en zonder watermerk; Gemark...
Fri, 21 Dec, 2018 at 3:46 PM
Opties Gemarkeerde PDF
Vanuit verschillende gebruikers kwam de vraag om de instellingen voor de gemarkeerde PDF's aan te passen. Hieruit bleek dat deze PDF's op verschille...
Thu, 20 May, 2021 at 3:44 PM
(ENG) Annotated PDF
A PDF is the "output" of an OER Write document. There are two types of PDFs, namely: Standard PDF; document with and without watermark; Annotat...
Thu, 7 Apr, 2022 at 5:37 PM
(ENG) Options Annotated PDF
Options Annotated PDF From several users came the question to adjust the settings for the annotated PDFs. This showed that these PDFs are used in different...
Thu, 7 Apr, 2022 at 5:36 PM