Het importeren van het document gaat aan de hand van een paar regels. Wanneer het document op de juiste manier is ingedeeld is de kans op importeerfouten kleiner.


In Word is er de mogelijkheid om het document een structuur te geven door middel van koppen. Deze koppen gaan van Kop 1 tot Kop 9 in Word.  Onze applicatie zoekt naar deze koppen om de juiste structuur op te maken. Dit ziet er zo uit:

  • Kop 1 -> Hoofdstuk
  • Kop 2 -> Paragraaf
  • Kop 3 -> Sub-Paragraaf
  • Kop 4 -> Sub-Sub-Paragraaf


Waneer het Word document op deze manier gestructureerd is zal onze applicatie dit correct overnemen. Alle andere elementen (text, tabellen, lijsten en foto's) zullen automatisch worden overgenomen. Tijdens het importeren is het ook mogelijk om automatisch smart fields aan te maken. Dit doe je op deze manier: 


[ smart field naam | beschrijving ] 


Het is hier van belang dat het smart field twee blokhaken heeft [ ] en dan de naam en beschrijving gescheiden is door een | .Het is belangrijk om te weten dat bij een import 

  • er geen sprake is van een bijlage
  • alle inhoud voor de eerste Kop 1 niet overgenomen word (er is dan geen hoofdstuk om dit in te plaatsen)


Hieronder is een test document te vinden waar gebruikt gemaakt wordt van deze regels.