Samenwerken en commentaar

Gebruikers uitnodigen, commentaar geven.

Schrijvers en commentatoren uitnodigen
Een van de grote voordelen van OER Write is dat meerdere mensen online aan hetzelfde document kunnen werken en tegelijk commentaar kunnen geven. Bij het...
Thu, 7 Apr, 2022 at 7:46 PM
Commentaar en reacties geven in documenten
Om goed samen te werken met anderen is het natuurlijk handig als je kunt reageren op elkaars werk. In OER Write kan dit door commentaar te geven op bloknive...
Thu, 5 Mar, 2020 at 5:37 PM
(ENG) Inviting writers and commentators
Inviting writers and commentators One of the great advantages of OER Write is that multiple people can work on the same document online and comment at t...
Thu, 7 Apr, 2022 at 5:30 PM
(ENG) Commenting and reacting within documents
Commenting and reacting within documents To work well with others, it is very helpful to be able to comment on each other's work. In OER Write, this...
Thu, 7 Apr, 2022 at 5:29 PM