Iedere user (gebruiker) kan zelf rollen verwijderen. Dit is anders dan het toevoegen van rollen, aangezien niet iedereen toegang mag hebben tot alle documenten.

Administrators en penvoerders kunnen naast hun eigen rollen, ook rollen van schrijvers en commentatoren verwijderen.


Om de rollen zelf te verwijderen kun je de volgende stappen nemen:

  1. Klik rechtsboven in het beeldscherm om de dropdown knop,
  2. en selecteer 'Profiel'.
  3. Klik op het vuilnisbakje bij de desbetreffende rol die je wilt verwijderen
  4. Klik in de pop-up op "OK" om de verwijdering te bevestigen