Nieuw document toevoegen


Een nieuw document aanmaken:

  1. Klik boven in de navigatie balk op 'Documenten'.
  2. Klik aan de rechterkant van het beeldscherm op '+ Nieuw document'.

Vervolgens vul je deze gegevens in:

  • Map: Selecteer hier de map voor dit document. Je kan ook een document toevoegen aan een map die open staat, in dit geval hoef je hier geen map te selecteren.
  • Opleidingen: Selecteer minimaal 1 opleiding die je wilt koppelen aan het document.
  • Naam: Geef het document een unieke naam.
  • Template: Selecteer de template die je wilt gebruiken als basis voor dit document.
  • Via 'Geavanceerde instellingen' kan je de stijl aanpassen of een (optionele) voettekst invoeren.
  • Klik op 'Document aanmaken' om het document aan te maken.

Let op: Documenten zijn gebaseerd op templates en gekoppeld aan een opleiding.